پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام جنابت، تذکر ( یادآوری )

وابسته

طواف

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 269
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 40