پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سجده سهو، تذکر ( یادآوری )

وابسته

ذکر سجده سهو

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه (561-562)
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه (364-365)