پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سجده، تذکر ( یادآوری )

وابسته

سجده سهو

منابع

  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 163
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 552
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 354