پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غسل، تذکر طهارت

وابسته

اعضای غسل، شستن در غسل، شستن طرف چپ، شستن طرف راست

منابع

  • التنقیح فی شرح العروة (طهارت) جلد 5 : صفحه (477-478)، 478
  • العروة الوثقی (ط.ق) جلد 1 : صفحه 294
  • الفقه جلد 10 : صفحه 141، 142
  • توضیح المسائل : صفحه 63، 66
  • توضیح المسائل : صفحه 67
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 84
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 69