پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تذکر ( یادآوری )

اخص

تذکر کیفیت نماز، تذکر یکی از دو نماز
به لحاظ اجزا:
تذکر مستحبات نماز، تذکر واجبات نماز
به لحاظ اخلال:
تذکر شک نماز، تذکر نقصان نماز
به لحاظ نوع نماز:
تذکر نماز احتیاط، تذکر نماز شب، تذکر نماز ظهر، تذکر نماز قضا، تذکر نماز مغرب

وابسته

افعال نماز، نماز ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 697، 699
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 131
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 197، 212
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 264، 379
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 219
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 308
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه (519-521)، 528
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 165
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه (199-213)، 312، 327