پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تذکر نماز

وابسته

عدول به نماز احتیاط، نماز احتیاط

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 212
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 379
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه (519-521)
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 312