پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تذکر نماز

وابسته

نماز ظهر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 315
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 165