پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، ترتیب نماز قضا

وابسته

اجیر نماز، نماز استیجاری

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 30، 32
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 351