پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذبح، ترک استقبال

اخص

ترک اضطراری استقبال در ذبح، ترک جهلی استقبال در ذبح، ترک خطائی استقبال در ذبح، ترک سهوی استقبال در ذبح، ترک عمدی استقبال در ذبح، ترک نسیانی استقبال در ذبح

وابسته

استقبال ذابح، استقبال ذبیحه، ذبح، ذبح با استقبال

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 110
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 181
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 24، 123، 144
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 205
  • مجله فقه اهل بیت : صفحه 77
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 71
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 226