پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ترک ( فقه )، مستحبات اذان، مستحبات اقامه

وابسته

اشمام ( فقه )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 184