پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، ترک واجبات، گناه ( فقه )

اخص

ترک نماز بعد از زوال عذر، ترک نماز حایض، ترک نماز غیر متمکن، ترک نیت نماز، نسیان نماز
به لحاظ سفروحضر:
ترک نماز در حضر، ترک نماز در سفر
به لحاظ مستحل:
ترک استحلالی نماز، ترک غیر استحلالی نماز
به لحاظ نوع نماز:
ترک نافله یومیه، ترک نماز آیات، ترک نماز احتیاط، ترک نماز جماعت، ترک نماز جمعه، ترک نماز طواف، ترک نماز میت

وابسته

اسباب ترک نماز، بینه ترک نماز، تعزیر زن تارک نماز، توبه زن تارک نماز، حبس زن تارک نماز، قتل تارک نماز، قضای نماز، کفاره ترک نماز، نماز ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ترک نماز به زیرصفحه ترک نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 255
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 128، 139
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 494
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 10، 130، 312
  • حواریات فقهیه : صفحه 305
  • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 436
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 291
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 119