پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیض، احکام نماز، ترک نماز

وابسته

قضای نماز حایض، نماز حایض، وسعت وقت نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 55
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 1 : صفحه 361
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 256، 258