پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تزیین برای شوهر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تزیین زوجه

اعم

احکام زوجه، تزیین زن برای محارم، حق زوج ( فقه )

وابسته

تزیین برای زوجه

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 24 : صفحه 587
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 11 : صفحه 270
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 108
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 147
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 76