پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تزیین

اخص

تزیین برای زوجه، تزیین مرد مُحْرم

وابسته

تزیین با طلا، تزیین با مختصات زن، تزیین زن، مرد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تزیین مرد به زیرصفحه تزیین مرد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 197
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 163
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 115
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 33
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 10
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 472
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 173
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 85
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 78