پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تساوی ( فقه )، شرایط حیض

وابسته

حایض عددیه

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 166