پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تسمیه در ذبح

وابسته

ذبح با دستگاه

منابع

  • مجله فقه اهل بیت جلد 1 : صفحه 49