پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تشریح کافر

وابسته

تشریح ذمی، کافر حربی

منابع

  • بحوث فقهیة هامة : صفحه 315