پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، تشریح میت

اخص

تشریح معاهد
به لحاظ نوع کفر:
تشریح حربی، تشریح ذمی

وابسته

تشریح مسلمان، عدم امکان تشریح کافر، کافر ( فقه )

منابع

  • احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشکی : صفحه 65، 66
  • احکام پزشکی : صفحه 158، 160، 162، 163، 167
  • استفتائات پزشکی : صفحه 103، 106
  • المسائل المستحدثة : صفحه 113، 115
  • المسائل المستحدثة : صفحه 119
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 624
  • فقه درآینه مطبوعات جلد 53 : صفحه 174، 400
  • کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة : صفحه 137، 146
  • پزشکی درآئینه اجتهاد : صفحه 137