پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تَشمیر: بالا زدن و کوتاه کردن. 1

از آن در باب صلات سخن رفته است.

بالا زدن پیراهن عربی و شلوار تا نیمه ساق پا در نماز عید) ر نماز عید (برای امام و مأموم مستحب است. 2 مستحب است بلندی لباس به اندازه‏ای باشد که بر

________________________________________

492

زمین کشیده نشود، بلکه تا بالای برآمدگی روی پا باشد. 3

1. لسان العرب/ واژه 'شمر' × 2. العروة الوثقی 102 /2؛ الحدائق الناضرة 3 269 - 268 /10. وسائل الشیعة 41 - 38 /5؛ کشف الغطاء 37 /3.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 491

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات نماز عیدین

وابسته

نماز عید فطر

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 491