پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تشکیل حکومت اسلامی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

برقراری نظام عادلانه اجتماعی، تأسیس حکومت اسلامی

اعم

واجبات کفایی

وابسته

اقدام فقها برای تشکیل حکومت، حکومت اسلامی ( فقه )، ضرورت استمرار اجرای احکام، ضرورت تداوم رهبری الهی، عذر فقها در تشکیل حکومت، وجوب تشکیل حکومت

منابع

  • کتاب البیع جلد 2 : صفحه 466
  • ولایت فقیه : صفحه 20