پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غصب، تصرف در اموال غیر

اخص

اتلاف مغصوب، انتفاع از مغصوب، انتقال مغصوب، تجارت با مغصوب، صدقه از مال مغصوب، صید با مغصوب، مهریه فرج مغصوب، نماز با مغصوب، وقف مغصوب
به لحاظ بنا:
ساخت ساختمان در زمین غصبی، ساخت صنعت در مغصوب
به لحاظ تجهیز میت:
تکفین با مغصوب، دفن میت در مکان غصبی
به لحاظ تصرف ناقل:
بیع مغصوب، خرید مغصوب
به لحاظ زیادی و نقصان:
اختلاط مغصوب، انزا با فحل مغصوب، بارداری با فحل مغصوب، تزیین مغصوب، چرا در زمین غصبی، حفر چاه در زمین غصبی، رنگ آمیزی مغصوب
به لحاظ عبادات:
نماز با لباس غصبی، نماز در مکان غصبی، وضو با آب غصبی، وضو در مکان غصبی
به لحاظ عقود:
اجاره مغصوب، رهن مغصوب، عاریه مغصوب، قرض مغصوب، کسب با مغصوب، هبه مغصوب، هدیه مغصوب، ودیعه مغصوب
به لحاظ کاشت:
زراعت با بذر غصبی، زراعت در زمین غصبی، غرس در مکان غصبی
به لحاظ متصرف:
تصرف غاصب، تصرف مالک در مغصوب

وابسته

مغصوب ( فقه )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 188
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 309
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 37 : صفحه (142-143)
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 16، 17
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 236
  • مجله فقه اهل بیت جلد 19-20 : صفحه 250
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 177