پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تصویر جاندار

وابسته

انسان ( فقه )، تصویر حیوان