پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تصویر چهره

وابسته

انسان ( فقه )، تصویر چهره حیوان

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 24