پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعدد ( فقه )

وابسته

اسباب نماز آیات

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه (523-527)
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 281