پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام جنایت، تعدد ( فقه )

وابسته

دعوی مجنی علیه بر تعدد جنایت

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 29 : صفحه 252