پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خمس، تعدد ( فقه )

وابسته

مستحق خمس

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 486