پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تعدد ( فقه )

وابسته

سلام نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 332