پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعدد شریک شفعه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعدد شرکای شفعه، کثرت شرکای شفعه

اعم

احکام شفعه، تعدد ( فقه )

وابسته

تبعیض در شفعه، شفعه، شفعه با رد شریک ثانی، عدم حضور شریک شفعه

منابع

  • جلد 3 : صفحه 14
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 357
  • الفقه جلد 79 : صفحه 13، 39، 64، 65، 123
  • تحریرالوسیله جلد 1 :