پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعدد ( فقه )، مستحبات نماز میت

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 63