پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعدد ( فقه )، تعدد متبایعان

وابسته

تعدد خریدار، خیار عیب ( فقه )، فروشنده ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 497
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 334