پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعدد ( فقه )، مستحبات قربانی حج

وابسته

قربانی ( عمل )

منابع

  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 313