پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعدد ( فقه )، شرایط قیمت گذار

وابسته

قیمت گذار

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 288
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 102
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 326
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 290
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه (203-204)