پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قبله، تعدد ( فقه )

وابسته

تقلید قبله

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 404