پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اعتکاف، احکام مسجد، تعدد ( فقه )

وابسته

اعتکاف در مسجد جامع، مسجد جامع

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 171
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 549
  • مستند عروة الوثقی (صوم) جلد 2 : صفحه 350
  • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 372