پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعدد ( فقه )

وابسته

دفن میت

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 438