پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تعدد ( فقه )

وابسته

نسیان سجده نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 6 : صفحه 528
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 328