پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، تعدی ( فقه )

اخص

تعدی در عین مستاجره
به لحاظ فاعل:
تعدی اجیر، تعدی مستاجر

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 342
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 12 : صفحه 237
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 583
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 376
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 316
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 74