پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیض، تعذر استبرا

وابسته

استبراء حایض، روزه حایض

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه (191-192)