پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تعذر

وابسته

تقلید در وقت نماز، علم به وقت نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 273