پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، تعریف ( اعلان مال )

وابسته

گنج زمین مستاجره

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 128
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 400