پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تعقیب ( دنبال کردن فراری )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 61