پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تعلم نماز

اخص

تعلم حمد نماز، تعلم سوره نماز

وابسته

اعراب در نماز، اُمّی، تعلم اذکار نماز، جهل به قرائت نماز، حروف نماز، قرائت نماز

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 609
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 106
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 195
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 167
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه (312-313)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 212
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 220، 234، 251
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 307، (319-320)، 339