پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تعلیق ( مشروط )

وابسته

نیت قطع نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 183