پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اختلاف نظر درباره تعیین گناه کبیره ، منابع:

معراج السعادة جلد 1 صفحه 691

حدیث امام محمد باقر علیه السلام درباره تعیین کعبین ، منابع:

نزول قرآن و رؤیای هفت حرف صفحه 219