پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعیین استانداران» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعیین ولات

اعم

اختیارات ولی فقیه، تعیین

منابع

  • ولایت فقیه : صفحه 50