پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین

وابسته

اهل استنباط، اهل خبره، مجتهد اعلم

منابع

  • العروة الوثقی (ط.ج) جلد 1 : صفحه 22