پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط نماز جماعت

اخص

تعیین امام جماعت به اسم، تعیین امام جماعت به اشاره خارجی، تعیین امام جماعت به اشاره ذهنی، تعیین امام جماعت به وصف، تعیین امام جمعه

وابسته

اقتدا به امام غیر معین، اقتدا به امام معین، امام جماعت، امامت جماعت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 797
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 266
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 264
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 499
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 233
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 317
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 8 : صفحه 21
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 407