پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین

وابسته

تعیین ارتفاع نشانه، رمایه

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 310