پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط بیع سلف

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 545
  • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه 35