پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین

وابسته

تشهد قضای اجزای نماز، قضای اجزاء نماز

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 528
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 328